Boek: Hoe overleef ik mijn Gave?

Boek: Hoe overleef ik mijn Gave?

In deze tijd, waarin de frequenties rond de aarde veranderen en steeds meer mensen bewust worden, hebben we vooral onze connectie met het hogere te gronden. Het gaat erom spiritualiteit praktisch toe te passen zodat wij ons leven en daarmee de wereld positief kunnen vormgeven. Bijvoorbeeld door het integreren van de psychologie van de chakra’s en onszelf energetisch in balans te brengen. De Nederlandse soundhealer Peter J. Gouw – grondlegger van Ohmpunctuur – leert mensen met behulp van stemvorken, klankschalen, gongs en kristallen instrumenten hun eigen unieke (klank)bestemming terug te vinden.

Vruchtbare samenwerking
Alles is tenslotte energie en energie is trilling. Niet voor niets wordt resonantietherapie de therapie van de toekomst genoemd. In 2013 ontvangt Peter dan ook de uitnodiging om Lama Gangchen Rinpoche, een Tibetaanse healer lama met Inner Peace centra over de hele wereld, te ontmoeten. Het is het begin van een vruchtbare samenwerking en Peter krijgt toestemming les te geven in zijn centrum in Italië. Net als in Nederland en een aantal andere Europese landen, ervaren mensen ook daar dat zuivere frequenties blokkades lostrillen en dat de bewustwording van het eigen weten hiermee wordt geactiveerd. Deze bijzondere Lama ziet in Peter degene aan wie hij de geheime oeroude kennis van klank kan doorgeven. Zodat zoveel mogelijk mensen hier in deze tijd baat bij kunnen hebben.

De weg van zelferkenning

Aan de doorbraak van zijn eigen Ohmpunctuur methode in 2013, gaat voor Peter een lange weg van zelferkenning vooraf. In ‘Hoe overleef ik mijn gave?’ vertelt een steeds bewust wordende schrijfster/journalist zijn levensverhaal. En daarmee het verhaal van de ontkende, sensitieve jongen die al jong leert dat de frequentie van liefde altijd die van angst overstemt. De paranormaal begaafde Peter wordt sinds zijn twaalfde begeleid door zijn spirituele gids Theodore, die hem alles leert over het leven in meerdere dimensies en zijn roeping op aarde. In hun samenwerking, waarin zij haar eigen bewustzijnslagen doorgaat en ervaart hoe energie werkt, daagt hij haar uit haar eigen waarheid te ontdekken: eerst zien en dan geloven of eerst geloven en dan zien?

Het onverwoordbare verwoord

Om het boek te kunnen volbrengen, dient zij haar eigen ‘verhaal’ te overstijgen. Op herkenbare wijze doet zij verslag van zowel Peters weg als haar eigen weg naar zelfliefde en lukt het haar enigszins zijn onverwoordbare wereld te verwoorden. Als ook het bewustwordingsproces dat velen nu doormaken. Want uiteindelijk zal het resoneren op de frequentie van liefde ons in staat stellen ons leven en de wereld om ons heen te veranderen. ‘Het is zo eenvoudig en dan nog eenvoudiger’, zegt Theodore. Of zoals Lama Gangchen Rinpoche, oprichter van de International Global Peace Foundation het stelt:

‘Inner peace is the most solid foundation for worldpeace’

 Het boek HOE OVERLEEF IK MIJN GAVE is op dit moment nog in ontwikkeling. 

Geen reactie's

Geef een reactie

X