De boodschap van de gong

 

De boodschap van de gong is vrijheid en de staat van innerlijke harmonie. Wanneer we naar deze magische klanken luisteren, verdwijnt elk gevoel van afgescheidenheid van andere mensen en de natuur. Alles wat conflicten veroorzaakt, verdwijnt en het geeft het gevoel dat we een deel van het Universum zijn. We verbinden ons met De Bron, onze Ik Ben staat. We verkrijgen respect voor onszelf en andere levende wezens. Het geluid van de gong laat alles wat heilig, mooi en creatief in ons is, opbloeien als de mooiste bloem. De tonen vernietigen al onze angsten, stress, negatieve emoties en gevoelens, de bron van ziektes. Alles wat overblijft, is dan liefde, vrede, ruimte en harmonie.

 

Geschiedenis van de gong

Historici gaan ervan uit dat gongs reeds voor het tweede millennium v.Chr. werden gemaakt en gebruikt. Het zijn de oudste en authentiekste muziekinstrumenten van Zuidoost-Azië. In de Chinese geschiedenis worden ze echter pas omstreeks 500 v.Chr. vermeld. De Chinese geschiedenis schrijft gongs toe aan het land Hsi-Yu, gelegen tussen Myanmar en Tibet.
 
Historici menen dat Java, Annam, Myanmar en China de voornaamste productiecentra van gongs waren. Het is bekend dat deze centra ten minste zeven gongvormen en overeenkomstige klankstructuren voortbrachten. Om die reden zijn gongs geruime tijd het middelpunt van een diepzinnig systeem van klank en muziek geweest. Het maken van gongs was in Azië, net als het maken van klokken in middeleeuws Rusland, een echt oud familiegeheim. De kennis van gongmakers werd als zo bijzonder beschouwd, dat men dacht dat het maken van een geslaagde gong de hulp van hogere machten vereiste. Dit is inderdaad waar – of het nu de hogere macht van het universum, diens Schepper, of beide was, voor het maken van een gong zijn machten en krachten nodig die niet door de mens in het leven zijn geroepen.
 
Het creatieproces van een gong is zo intens dat gongmakers inzagen dat ze waren blootgesteld aan sterke krachten waaraan de meeste mensen nooit worden blootgesteld. Eeuwenlang was de gong in Aziatische families een symbool van succes en status – en dit geldt tot op zekere hoogte nog steeds. Wat een geluk dat we vandaag de dag zo gemakkelijk toegang hebben tot fantastische gongs!
 
In de Tibetaanse spirituele traditie hebben gongs en gongschalen de diepste verbinding met de kosmos en de spirituele wereld.

 

De gong is vernoemd naar het geluid die het maakt

Tijdens het leren de gong te bespelen, beschouwt de muzikant de gong meer als een machine die een resonantiekracht produceert dan als een fraai muzikaal instrument. De kracht van een gong heeft universele implicaties omdat het de alles doordringende kosmisch roterende kracht van het universum uitdrukt en vrijzet, genaamd AUM of OM, de mythische betekenis van “In the beginning” .

 

Holistische resonantie

In de “New Music Science of Holistic Sound”, is het voorwaarde dat men het fenomeen van volheid in resonantie begrijpt om de “Great Gong Of Life” te kunnen bespelen. De platte bronzen muzikale schijf genaamd Symfonische Gong of Tam Tam staat bekend als een perfecte bron voor holistische resonantie. Als je de Gong aanslaat met een zachte mallet produceert deze een veelvoud aan tonen in een constante stroom van geluid ongeacht de basistoon van de Gong. Geen enkel ander instrument heeft deze rijkheid aan tonen.

 

Toonbundeling

In de grote AUM (OM) achtergrond van de Gong’s totale geluid ontstaat een spontane bundeling van overtonen zonder ruimte tussen de tonen. Deze toonbundelingen hebben een volheid en onvoorspelbare onafhankelijkheid in zich, daarom noemt men ze levende of organische tonen en zijn het resultaat van twee gelijktijdig aangeslagen tonen die samen een zeer bijzonder tonaal boeket produceren.

 

Resulterende tonen

Resulterende tonen zijn het resultaat van een hogere boventoon ontstaan door het combineren van twee tonen met dezelfde kracht of volume die samenkomen.
Alle resulterende tonen zijn een manifestatie van organische toon celdeling die elegant de harmonieuze cellulaire reproductie van organische materie weerspiegelt. Deze unieke uitbeelding van holistische toonreproductie is alleen maar mogelijk omdat brons in de vorm van een schijf zo’n enorm krachtige sustain heeft dat je hierdoor een multitonaal boeket van toonbundeling krijgt.

 

Voelende tonen

Omdat geluid veel sneller door metaal gaat als door lucht, absorbeert de lucht rondom de vibrerende gong het geluid die voelende tonen worden genoemd.
Voelende tonen zijn tonen die je niet alleen met je oren hoort maar ook fysiek ervaart als een voelbare kracht. Bij langdurig ondergaan van dit fenomeen wordt het hele lichaam als het ware één groot oor door de lange lage golven van geluid die de gong produceert.

 

Totaalgeluid

Als laag na laag van geluidsgolven in kracht toenemen, wordt de omgeving zo gevuld met vibraties dat alle andere geluiden in de acoustische omgeving verdwijnen in een resonante deken van “totaalgeluid”.

 

Dematerialisatie

Totaal gonggeluid is waarachtige pure holistische resonantie. De ervaring is verpakt in een cocon die zo geladen is met krachtige heilzame toon celreproductie dat op een gegeven moment de persoon compleet lijkt te verdwijnen in het geluidsveld. Dit is een fenomeen dat je een bewuste dematerialisatie door voelbaar geluid onderdompeling kunt noemen.
Als men dit klankbad ondergaat, worden de mentale, emotionele en fysieke lichamen super-geleidend en super-regenererend. Dit fenomeen veroorzaakt dat de gebruikelijke weerstand van het ego compleet verdwijnt.

 

Peter Gouw

X